β - vF8_2
^^

  March 2024 Temperature Data

Today's High: 48.5°F Today's Avg: 45.2°FToday's Low: 42.2°F
Mar Average High: 48.6°FMarch AVG: 45.2°FMar Average Low: 42.2°F
Highest High: 48.6°F - day 1*HIGHSLowest High: 48.6°F - day 1*
Days the high temp was 40 to 49.9: 1
Highest Low: 42.2°F - day 1*LOWSLowest Low: 42.2°F - day 1*
Days the low temp was 40 to 49.9: 1

AVG High: 66.6°FMar 1st - STATION AVG: 52.7°FAVG Low: 38.2°F
High: 48.6°F at 12:05aMar 1 - 2024 AVG: 45.2°FLow: 42.2°F at 7:05a
High Wind: 8 mph at 12:55aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.5 mph
High: 67.3°F at 2:40pMar 1 - 2023 AVG: 55.4°FLow: 44.9°F at 6:55a
High Wind: 35 mph at 1:15pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 7.9 mph
High: 74.4°F at 2:55pMar 1 - 2022 AVG: 55.8°FLow: 40.7°F at 7:10a
High Wind: 11 mph at 8:55aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 3.1 mph
High: 56.9°F at 3:30pMar 1 - 2021 AVG: 46.2°FLow: 36.8°F at 7:20a
High Wind: 20 mph at 2:50aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.3 mph
High: 63.0°F at 3:10pMar 1 - 2020 AVG: 54.5°FLow: 47.9°F at 7:15a
High Wind: 23 mph at 3:45pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.9 mph
High: 77.0°F at 2:25pMar 1 - 2019 AVG: 61.2°FLow: 39.7°F at 6:45a
High Wind: 20 mph at 4:35pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.8 mph
High: 61.2°F at 2:40pMar 1 - 2018 AVG: 44.7°FLow: 27.0°F at 6:50a
High Wind: 25 mph at 2:25pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 3.7 mph
High: 63.0°F at 4:20pMar 1 - 2017 AVG: 49.4°FLow: 34.9°F at 7:05a
High Wind: 12 mph at 9:55aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.0 mph
High: 78.4°F at 3:20pMar 1 - 2016 AVG: 61.8°FLow: 40.9°F at 6:40a
High Wind: 17 mph at 3:30pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.0 mph
High: 72.4°F at 1:35pMar 1 - 2015 AVG: 60.6°FLow: 46.2°F at 5:10a
High Wind: 21 mph at 1:25pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 3.3 mph
High: 72.2°F at 1:15pMar 1 - 2014 AVG: 59.3°FLow: 50.3°F at 5:20a
High Wind: 27 mph at 10:50aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.9 mph
High: 64.1°F at 3:45pMar 1 - 2013 AVG: 46.1°FLow: 26.7°F at 6:40a
High Wind: 16 mph at 1:20pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 3.8 mph
High: 66.3°F at 2:20pMar 1 - 2012 AVG: 53.9°FLow: 40.6°F at 4:35a
High Wind: 32 mph at 3:50pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 5.0 mph
High: 69.8°F at 2:50pMar 1 - 2011 AVG: 50.4°FLow: 26.6°F at 6:00a
High Wind: 15 mph at 1:50pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 1.0 mph
High: 55.6°F at 3:40pMar 1 - 2010 AVG: 43.9°FLow: 33.2°F at 7:00a
High Wind: 24 mph at 11:40aPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.1 mph
High: 65.4°F at 4:30pMar 1 - 2009 AVG: 48.6°FLow: 32.1°F at 5:30a
High Wind: 11 mph at 12:50pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 0.9 mph
High: 77.1°F at 2:40pMar 1 - 2008 AVG: 59.4°FLow: 38.1°F at 7:00a
High Wind: 23 mph at 3:10pPrecip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.9 mph
AVG MAX High: 81.1°FMarch STATION AVG: 56.1°FAVG MIN Low: 29°F
High: 48.6°F - day 1March - 2024 AVG: 45.2°FLow: 42.2°F - day 1
High Wind: 8 mph - day 1Precip: 0.00 inAvg Wind Speed 2.5 mph
High: 78.3°F - day 10March - 2023 AVG: 55.3°FLow: 27.0°F - day 3
High Wind: 36 mph - day 30Precip: 0.06 inAvg Wind Speed 5.6 mph
High: 86.3°F - day 27March - 2022 AVG: 54.8°FLow: 25.6°F - day 12
High Wind: 40 mph - day 29Precip: 0.62 inAvg Wind Speed 4.9 mph
High: 80.6°F - day 20March - 2021 AVG: 54.8°FLow: 27.6°F - day 2
High Wind: 41 mph - day 16Precip: 0.06 inAvg Wind Speed 5.2 mph
High: 80.7°F - day 25March - 2020 AVG: 56.8°FLow: 31.4°F - day 28
High Wind: 41 mph - day 27Precip: 2.29 inAvg Wind Speed 4.3 mph
High: 84.2°F - day 27March - 2019 AVG: 56.7°FLow: 32.1°F - day 5
High Wind: 45 mph - day 13Precip: 0.52 inAvg Wind Speed 5.7 mph
High: 86.0°F - day 22March - 2018 AVG: 58.0°FLow: 27.0°F - day 1
High Wind: 39 mph - day 15Precip: 0.06 inAvg Wind Speed 4.8 mph
High: 87.9°F - day 22March - 2017 AVG: 61.5°FLow: 32.6°F - day 2
High Wind: 43 mph - day 23Precip: 0.01 inAvg Wind Speed 3.3 mph
High: 82.1°F - day 2March - 2016 AVG: 59.0°FLow: 33.6°F - day 24
High Wind: 37 mph - day 29Precip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.0 mph
High: 86.2°F - day 29March - 2015 AVG: 58.1°FLow: 26.9°F - day 6
High Wind: 26 mph - day 2Precip: 0.35 inAvg Wind Speed 2.2 mph
High: 80.8°F - day 30March - 2014 AVG: 56.6°FLow: 32.1°F - day 9
High Wind: 36 mph - day 16Precip: 0.44 inAvg Wind Speed 3.2 mph
High: 83.7°F - day 15March - 2013 AVG: 57.5°FLow: 26.7°F - day 1
High Wind: 37 mph - day 23Precip: 0.00 inAvg Wind Speed 4.5 mph
High: 88.1°F - day 25March - 2012 AVG: 56.3°FLow: 23.0°F - day 3
High Wind: 45 mph - day 18Precip: 0.04 inAvg Wind Speed 2.9 mph
High: 83.0°F - day 16March - 2011 AVG: 60.4°FLow: 26.6°F - day 1
High Wind: 38 mph - day 7Precip: 0.00 inAvg Wind Speed 3.3 mph
High: 81.3°F - day 31March - 2010 AVG: 51.7°FLow: 24.9°F - day 21
High Wind: 48 mph - day 26Precip: 0.03 inAvg Wind Speed 3.7 mph
High: 81.2°F - day 19March - 2009 AVG: 56.6°FLow: 29.8°F - day 28
High Wind: 40 mph - day 26Precip: 0.15 inAvg Wind Speed 3.8 mph
High: 80.5°F - day 25March - 2008 AVG: 55.2°FLow: 23.1°F - day 7
High Wind: 40 mph - day 14Precip: 0.00 inAvg Wind Speed 5.1 mph

The weather data presented here is based on data collected since April 3rd 2007
Monthly & Daily Temperature Data and History script created by LasCruces-Weather.com
Graphs created with Fusion Charts