β - v3
^^

   Annual Extremes

 Records begin APR 3rd 2007 

YearHigh Temp (F)Low Temp (F)Rain (in)AVG Wind (MPH)High Wind (MPH)
2024 106.8 - JUN 13  5  21.3 - JAN 09  1  1.21 - JUN 30  10  15.9 - MAR 15  23  46.0 - JUN 19  18 
2023 109.3 - JUL 19  35  18.2 - FEB 17  9  0.95 - JUL 22  13  12.0 - AUG 20  34  52.0 - FEB 26  22 
2022 108.2 - JUN 11  21  15.8 - FEB 04  14  1.79 - AUG 09  21  11.8 - APR 12  39  49.0 - FEB 16  23 
2021 107.6 - JUN 12  36  16.3 - FEB 15  18  0.78 - SEP 01  16  10.8 - MAR 16  32  46.0 - JUL 11  20 
2020 107.7 - JUL 12  69  18.6 - DEC 31  22  0.95 - MAR 03  20  10.2 - MAR 27  37  48.0 - JUN 11  22 
2019 103.5 - AUG 27  26  19.5 - FEB 08  29  1.11 - JUN 10  19  15.0 - MAR 13  60  46.0 - APR 10  30 
2018 104.8 - JUL 22  33  17.5 - JAN 23  14  1.48 - OCT 23  21  14.3 - JUN 03  55  50.0 - MAY 18  30 
2017 107.4 - JUN 22  71  19.4 - DEC 08  13  1.13 - JUL 31  28  11.2 - APR 25  61  43.0 - MAR 23  36 
2016 106.6 - JUN 18  64  16.4 - FEB 04  18  0.90 - SEP 30  26  13.5 - NOV 04  33  44.0 - DEC 17  26 
2015 104.8 - JUN 22  48  16.1 - JAN 23  14  0.68 - AUG 24  46  10.4 - NOV 16  18  41.0 - NOV 16  18 
2014 106.5 - JUN 03  54  16.8 - JAN 06  27  0.82 - AUG 01  25  11.1 - APR 26  30  43.0 - APR 26  28 
2013 108.4 - JUN 27  31  10.7 - JAN 13  58  1.38 - AUG 11  31  11.0 - APR 09  71  41.0 - APR 21  43 
2012 105.8 - JUN 20  ~  18.9 - DEC 20  ~  0.70 - JUL 22  ~  11.1 - APR 14  ~  45.0 - MAR 18  ~ 
2011 108.1 - JUN 27  ~  -9.4 - FEB 03  ~  0.57 - SEP 14  ~  12.3 - APR 26  ~  52.0 - DEC 01  ~ 
2010 108.2 - JUN 06  ~  17.5 - DEC 01  ~  0.64 - SEP 21  ~  13.4 - APR 29  ~  48.0 - MAR 26  ~ 
2009 103.6 - JUL 14  ~  14.9 - DEC 04  ~  2.08 - SEP 11  ~  13.2 - DEC 08  ~  46.0 - JUN 11  ~ 
2008 104.4 - JUN 16  ~  13.7 - JAN 18  ~  2.38 - JUL 26  ~  15.1 - MAY 22  ~  46.0 - MAY 21  ~ 
2007 102.1 - JUN 26  ~  17.9 - DEC 23  ~  1.80 - AUG 02  ~  12.7 - APR 10  ~  40.0 - APR 28  ~ 

|nn| The number of times a daily extreme has been exceeded that year
|~| These years are used as a base history for the daily extremes
Base history reference is updated with each subsequent year
A daily extreme being exceeded refers to that data point for any given day